รางวัล ปีการศึกษา 2562
รางวัล โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.(2562)